Облагане по ЗДДС на  доставки на рекламни, консултантски, счетоводни, юридически и инженерни услуги с получател лице, установено на територията на страна извън рамките на Европейския съюз

Облагане по ЗДДС на доставки на рекламни, консултантски, счетоводни, юридически и инженерни услуги с получател лице, установено на територията на страна извън рамките на Европейския съюз

   Облагането на доставка на услуга с получател лице, установено на територията на страна извън рамките на Европейския съюз, зависи на от мястото на изпълнение.    Коректното определяне на мястото на изпълнение при доставката на услуги е в зависимост от това дали...