СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ИДИДА

Професионални счетоводни услуги, данъчни, трудово-правни и осигурителни консултации.

Доверие

Опит

Професионализъм

Счетоводна кантора в Стара загора

Адекватно счетоводно обслужване и данъчно планиране

Счетоводни услуги

Oперативно водене и приключване на счетоводната отчетност по националните и международните
счетоводни стандарти.

ТРЗ и личен състав

Услуги за управление на административните процеси, свързани с определяне на възнагражденията на вашите служители и поддържането на трудовите досиета.

Административни услуги и онлайн счетоводство

Какво предлагаме?

Ние от счетоводна кантора Идида предлагаме широк спектър от счетоводни услуги, ТРЗ /payroll/ и административни услуги за цялостното обслужване на физически и юридически лица. Ние ще ви консултираме и ще ви предложим оптималния пакет услуги за вашия бизнес. Така няма да натоварваме бюджета ви, а в същото време ще имате възможност да развивате своя бизнес, оставяйки административната тежест на нас.

Идида ЕООД

Дългогодишен опит

В 20 годишната ни практика сме работили с клиентите от различни браншове, което ни позволи да натрупаме опит в разнообразни области от икономическия живот и да получим пълна картина за ефекта от прилагането на действащите счетоводни и данъчни нормативни актове.

Клиентът е на първо място

Нашата счетоводна кантора поставя клиентите си на първо място, независимо от големината на фирмата и предмета и на дейност. Работим бързо и умеем да изпълняваме срокове. Гарантираме висок професионализъм и отговорност при изпълнението на всяка задача. Ние ще работим за вашия напредък и успешното развитите на предприемаческата ви дейност.

Ново в Блога

Ред и начин на регистриране и отчитане вътреобщностните дистанционни продажби на стоки чрез издаване на фискалана касова бележка от фискално устройство, според Становище на НАП Изх. № 20-00-106/ 05.08.2021 год.

Ред и начин на регистриране и отчитане вътреобщностните дистанционни продажби на стоки чрез издаване на фискалана касова бележка от фискално устройство, според Становище на НАП Изх. № 20-00-106/ 05.08.2021 год.

Вътреобщностна дистанционна продажба, издаване на касова бележка, група А на касовия апарат

Трябва ли да се регистрирам по ДДС и кога?

Трябва ли да се регистрирам по ДДС и кога?

Задължени сте да регистрация по ЗДДС , ако сте достигнали праг от 50 хил. лева, който се изчислява на база сумата на реализираните приходите, включително и получените аванси за последните 12 последователни месеца. Имате възможност да се регистрирате и доброволно, без...

За контакт

Свържете се с нас, като използвате формата или данните по-долу:

idida@abv.bg

0887428752

бул. Славянски 45, ет.3, офис 2, Стара Загора

GDPR

6 + 8 =