Ред и начин на регистриране и отчитане вътреобщностните дистанционни продажби на стоки чрез издаване на фискалана касова бележка от фискално устройство, според Становище на НАП Изх. № 20-00-106/ 05.08.2021 год.

Ред и начин на регистриране и отчитане вътреобщностните дистанционни продажби на стоки чрез издаване на фискалана касова бележка от фискално устройство, според Становище на НАП Изх. № 20-00-106/ 05.08.2021 год.

 В становището на първо място се изяснява какво се разбира под търговски обект при електронна търговия. Това може да бъде както магазин, така и офис, склад, друго помещение или част от него, в което е създадена организация за управлението и реализацията на тази...