Право на отпуск и парично обезщетение на бащите на деца до 8-годишна възраст.

Право на отпуск и парично обезщетение на бащите на деца до 8-годишна възраст.

 От 1 август 2022 г. влизат в сила изменения и допълнения в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване , с които се въвежда право на отпуск и парично обезщетение на бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст. Правото на отпуск и обезщетение на...