Често Задавани Въпроси

Какви са предимствата да бъда обслужван от счетоводна кантора?

Счетоводните кантори поддържат високо качество на работа, тъй като са специализирана във воденето на счетоводство, имат много богат практически опит и са се сблъквали с разнообразни казуси. Паралелно с това, разходите ще бъдат по-ниски, тъй като са разпределени между повече клиенти. За създаването на счетоводен отдел или дори наемането само на един счетоводител са  нужни са инвестиции за компютърна техника,  програмни продукти, разходи за заплати, осигуровки. Трябва да се мисли и за отсъствието при отпуск или болничен на счетоводителя. Друго важно предимство е, че счетоводната кантора гледа на Вас като на клиент и партньор, а не като на работодател.

 

Как да избера счетоводна фирма?

Изборът на счетоводна къща е важен за всяка фирма. Счетоводителят, трябва да ви осигури подходящи, навременни и ефективни съвети относно сложното и непрекъснато променящо се законодателство. Но също така е и важно да е способен да обясни сложните данъчни терминологии по ясен и разбираем за неспециалист начин. При избора на счетоводител, вие на първо място се нуждаете от някой, който вече има известен опит в сферата на бизнеса ви, и който е способен да ви дава своевременни, полезни и ефективни съвети на справедлива и разумна цена. Също така, това трябва да е човек, който показва, че е загрижен за вашия бизнес, на когото бихте се доверили за дълъг период от време.  Можете да изготвите кратък списък с няколко счетоводни кантори. Разгледайте техния уеб сайт внимателно, запознайте се с услугите, които предлагат. Добре е да обърнете внимание от колко време практикуват тази дейност. Поинтересувайте се каква репутация имат.

 

Как и кога мога да сменя счетоводната кантора?

Счетоводителят може да бъде сменен по всяко време, а договорът за счетоводно обслужване като всеки договор – да бъде прекратен. В много случаи договорът се прекратява с предизвестие, което е обикновено едномесечно. Предишният счетоводител следва да предаде намиращата се в него документация, която няма право да задържа дори ако има претенции за неизплатено възнаграждение. Документите на фирмата-клиент не са негови и той няма право да ги задържа. Счетоводителят отговаря за работата, която е вършил и следва да предостави и счетоводната си работа – регистри, приключвания и други, които доказват качествената му работа. Разбира се, редно е и клиентът да изпълни задълженията си по договора, който прекратява и да заплати оказаните му услуги. 

  Обикновено новата обслужваща кантора се заема с цялата комуникация с предходния счетоводител и  клиентът не е обременен с допълнителни ангажименти по предаване на информацията.

За контакт

Свържете се с нас, като използвате формата или данните по-долу:

office@idida.net

0887428752

бул. Славянски 45, ет.3, офис 2, Стара Загора

GDPR

13 + 7 =