Цени

Професионални счетоводни услуги, данъчни, трудово-правни и осигурителни консултации

Клиентът е на първо място

Нашата счетоводна кантора поставя клиентите си на първо място, независимо от големината на фирмата и предмета и на дейност. Работим бързо и умеем да изпълняваме срокове. Гарантираме висок професионализъм и отговорност при изпълнението на всяка задача. Ние ще работим за вашия напредък и успешното развитите на предприемаческата ви дейност.

Таксата за счетоводно обслужване се определя индивидуално, но фактор в определянето на степента на сложност е броят на наетия персонал, наличието на сменен режим на работа, броя на търговските обекти, както и наличието на специфични дейности, подлежащи на специално законово регулиране или изискващи по-внимателен подход, количеството входящи и изходяща документация и допълнителни изисквания от страна на клиентите.

Вземат се под внимание и други критерии, които водят до усложняването на счетоводната отчетност поради наличието на допълнителни законови изисквания – регистрация по ДДС, регистрация по Закона за акцизите и данъчните складове, задължения по системата Интрастат, необходимостта от консолидация на отчетите или заверките им съгласно Закона за независимия финансов одит , външнотърговска дейност и др., които определят времето и усилията, необходими за пълното и законосъобразно представяне на информацията.

Ценовата ни политика е гъвкава и позволява на клиентите, които имат малък обем дейност да оптимизират месечните си такси.

Предлаганите от нас цени са прозрачни и обосновани.

За контакт

Свържете се с нас, като използвате формата или данните по-долу:

office@idida.net

0887428752

бул. Славянски 45, ет.3, офис 2, Стара Загора

GDPR

14 + 12 =