За нас

Счетоводна кантора Идида

Доверие

Опит

Професионализъм

Кои сме ние

Счетоводна кантора Идида

Ние от счетоводна кантора Идида предлагаме широк спектър от счетоводни услуги, ТРЗ /payroll/ и административни услуги за цялостното обслужване на физически и юридически лица. Ние ще ви консултираме и ще ви предложим оптималния пакет услуги за вашия бизнес. Така няма да натоварваме бюджета ви, а в същото време ще имате възможност да развивате своя бизнес, оставяйки административната тежест на нас.

Защо да изберете нас?

  • Ние се запознаваме  обстойно със спецификата на дейността  на всеки наш клиент , за да предложим адекватно счетоводно обслужване и данъчно планиране. Ще отговорим на всеки един от въпросите,  които ви интересува.
  • На  разположение сме 24 часа, 7 дни в седмицата.
  • Ние не неглижираме нито един от вашите проблеми и подхождаме с разбиране към индивидуалните нужди на всеки бизнес.
  • Придържаме се към принципите на конфиденциалност, делова етика, професионално и отговорно отношение.
  • Стремим се непрекъснато да повишаваме квалификацията си и да сме в крак с променящото се данъчно законодателство и бизнес среда.
  • При стартиращ бизнес предлагаме безплатна консултация, в която да обсъдим подходящата за вас правна форма, под която да упражнявате своята дейност / еоод, ет, оод, физическо лице/. Запознаваме ви с всички аспекти по прилагането на  данъчното, осигурителното и трудовото законодателство спрямо конкретната дейност, която ще упражнявате. 
  • В 20 годишната ни практика сме работили с клиентите от различни браншове, което ни позволи да натрупаме опит в разнообразни области от икономическия живот и да получим пълна картина за ефекта от прилагането на действащите счетоводни и данъчни нормативни актове.

За контакт

Свържете се с нас, като използвате формата или данните по-долу:

office@idida.net

0887428752

бул. Славянски 45, ет.3, офис 2, Стара Загора

GDPR

8 + 3 =